Wreckdiving historically cannon wreck - Historisk vrakdykning - HD

Kanonvraket i Öresund är välbesökt av Pocket Divers. Idag ligger delar av skrovet och flertal kanoner synliga.Sänkningen har förmodligen skett i samband med slaget om Köpenhamn i början av 1800 talet.