<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-MR5952JJFT"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-MR5952JJFT'); </script>

Lion Wreck

Ett intakt flöjtskepp från 1600- talet har påträffats i Stockholms skärgård. Fartyget är rikligt utsmyckat med sniderier och har av upptäckarna döpt till "Lejonvraket"