Lion Wreck

Ett intakt flöjtskepp från 1600- talet har påträffats i Stockholms skärgård. Fartyget är rikligt utsmyckat med sniderier och har av upptäckarna döpt till "Lejonvraket"